TAMAMLADIĞIMIZ

LAYİHƏLƏR

Su rezervuarı

Təmiz şəhər Balaxanı

Qaradağ neft terminalı

Konserv zavodu

Azərsun Sənaye Parkı yağ fabriki

Bitum rezervuarı