TAMAMLADIĞIMIZ

LAYİHƏLƏR

Ağdam. Şaquli Planlaşdırma

10 mərtəbəli yaşayış binası

12 mərtəbəli yaşayış binasının tikintisi

205 ədəd bir və iki mərtəbəli evlərin tikintisi və təmiri

17 mərtəbəli yaşayış binasının tikintisi

18 mərtəbəli yaşayış binasının tikintisi