TAMAMLADIĞIMIZ

LAYİHƏLƏR

Azersun Şəkər fabriki

Balaxanıda bərk məişət tullantılarının çeşidlənməsi zavodu

Azərneftyağ neft emalı zavodu

Neft terminalı

Heydər Əliyev adına Bakı Neft Emalı Zavodu

Səngəçal Neft Terminalı